Høstturneringen 2022

Vi starter Rokadens høstturnering 8. september klokken 18, i Sporveisgata 10. Påmeldingsfrist er klokken 20, onsdag 7. septemberTurneringsavgift kr. 100.

Det er lagt opp til 7 runder med siste spillekveld den 1. desember. Dette er avhengig av 7 eller flere påmeldte. Turneringen er åpen for alle.

Betenkningstiden er 90 minutter + 30 sekunder tillegg per trekk for hele partiet.

Fullstendig oversikt over spillekvelder

Påmelding via TS:

Velg Påmelding for å melde deg på, eller Deltakere for å se hvem som er påmeldt til nå.