Kom i gang på Lichess med skjermleser

Innledning

Veiledningen er basert på Jaws 2020 og Google Chrome, men det meste vil også fungere med andre skjermlesere og andre nettlesere.

Registrering

Det første en alltid bør gjøre, etter å ha startet lichess.org, er å velge knappen "Enable blind mode". Knappen skal alltid vises som "Disable blind mode", hvis ikke så vil systemet være utilgjengelig for oss med skjermleser. Registrering av ny bruker er forholdsvis enkelt. Velg lenken "Logg inn"", velg deretter lenken "Registrer brukerkonto", og følg instruksene. Når du har laget en konto med brukernavn og passord, kan du senere logge deg inn på lichess.org med ditt personlige brukernavn og passord.

Spille et parti

Etter at du har logget deg inn, sjekket at Accessibility-knappen står til "Disable blind mode", så kan du begynne å spille. Trykk 2-tallet (kommandoen for å gå til overskrifter i nivå 2) til du kommer til overskriften "Play". Her finner du 3 muligheter:

  • START ET PARTI, her utfordrer du hvem som helst

  • SPILL MOT EN VENN, her utfordrer du noen du kjenner

  • SPILL MOT MASKINEN

NB! Et tips er å starte med å spille mot maskinen. Da kan du bli kjent med notasjonen, tilbakemeldinger, samt tilgjengelige kommandoer, uten å la deg stresse av at klokken går, og motstanderen venter.

Melde seg inn i lag

I Lichess kan du melde deg inn i lag. I et lag kan det arrangeres interne turneringer. Du finner lenken Lag ved å trykke noen ganger på tallet 3 (gå til overskrift nivå 3) til du kommer til Fellesskap, deretter pil ned et par ganger, til lenken Lag. Etter at du har valgt Lag, kan du bruke piltasten opp fra bunnen. Da kommer du ganske raskt til lenken "Alle lag". Trykk enter på denne. Under overskriften Alle lag har du et søkefelt. Skriv inn for eksempel Rokaden, etterfulgt av Enter. Under søkeresultat velger du lenken Rokadden, som forhåpentligvis har dukket opp. Under Rokaden har du en knapp som heter "Bli med i klanen" Trykk på denne, deretter kommer et tekstfelt som er ferdig utfylt. Enten la det stå eller skriv inn noe annet. Tror det må være minst 30-40 tegn. Klikk på knappen "Bli med i klanenen" en gang til. Når teamlederen godkjenner anmodningen, så er du inne. Senere vil Rokaden alltid stå under Dine lag.

Noen tips under spilling

Når du sjpiller, for eksempel mot maskinen, kan du gjøre noen innstillinger. Du kan for eksempel angi hvilken notasjonen (Move notation" du ønsker. Det siste valget i denne komboboksen (Anna: Knight takes felix 3). leser trekkene med Anna, bella etc. Både denne, og de andre innstillingene du gjør her blir husket til senere.

Når du spiller mot et menneske så har siden 3 redigeringsfelter. Søk, Chat og Your move. Chat kan du slå av, og da har du bare to. I Jaws beveger du deg raskt mellom redigeringsfelter ved å trykke bokstaven "e". For at dette skal bli mest mulig effektivt, så bør du sette Jaws-innstillingen Bytte av skjemamodus til Manuell.

Det finnes mye mer du kan ha glede av i Lichess, men dette er ment kun som en begynnelse for at du skal enkelt komme i gang.

Det er laget en tilsvarende veiledning i Sverige. Det kan lønne seg å lese den også. Du finner den her.