Styrets sammensetning

På Rokadens årsmøte 6. februar 2020 ble følgende styre valgt:

  • Leder: Olav Vik

  • Kasserer: Odd Einar Orvik

  • Sekretær: Camilla Hansen

  • Turneringsleder: Gustav Wang (Nestleder)

  • Materialforvalter: Sturle Hånes

  • Varamedlem: Thore Larsen